Make Behadrey Haredim your homepage Recommend to a friend
More from World
All headlines
 
Live Stream from Meron
Bechadrey Charedim brings you a 24 hour live hookup to Meron..
Bechadrey Charedim Staff , 2 May 2018 18:04 (Israel time)
 28 print send to a friend

info@bhol.co.il
print
send to a friend
comments 28
1
תודה רבה 
 5:25 PM 5/25/2016
 
היום הזה החרדים הוכיחו, כשיש מירון, לא צריך בית המקדש.      
שריר 4:08 PM 5/26/2016

מי שלא ראה שמחת לג בעומר במירון, לא ראה שמחה בימיו, אפילו בשמחת בית השואבה לא היתה שמחה כזאת, ה' רצה להעניש את החרדים (כהניה במחיר יורו) והחריב את המקדש, אבל החרדים מצאו תחליף הרבה יותר טוב, לא צריך לסחוב כבשים, דרעי מסבסד את התחבורה, כל אחד יכול להיכנס לקודש הקודשים, לא רק הכהנים,

add new comment
replay this comment
 
2
לא שומעים כלום 
 7:14 PM 5/25/2016
 
3
לא שומע 
Yid 7:14 PM 5/25/2016
 
גם אני לא שומעת      
ירושלמית 8:32 PM 5/25/2016

כלום וזה לא עולה.

add new comment
replay this comment
 
4
ואהבת לרעך כמוך 
ענבל 7:51 PM 5/25/2016

יהי רצון שננצל את קדושתו של היום הזה בזכותו של צדיק ונשאף לקיים "ואהבת לרעך כמוך".
שלום על כל עם ישראל.

add new comment
replay this comment
 
אמן, תודה רבה שאת מעוררת אותנו לזה      
יעל 8:29 PM 5/25/2016
 
5
תודה רבה שאתם מביאים שידור משעה מוקדמת, זה מכניס לאוירה, ולמי שלא נסע זה ממש נפלא 
שרון 8:29 PM 5/25/2016
 
6
שנזכה ביום הקדוש הזה להתקדם בלימוד תורתו של רשב"י- חכמת הקבלה וספר הזוהר ובעיקר עם המפתחות שזכינו בדור הזה מבעל הסולם הקדוש והטהור רבי יהודה לייב 
משה 8:32 PM 5/25/2016
 
הרב יהודה ליב אשלג זצוק"ל. בתרגומו את הזוהר ובספרו "תלמוד עשר ספירות" ובשאר ספריו       
המשך 8:58 PM 5/25/2016

טעמו וראו כי טוב השם.

add new comment
replay this comment
 
7
זה הזמן ללמוד מתורתו- ללמוד זוהר ולדבוק בשם יתברך 
ינקי 8:35 PM 5/25/2016

בדרך האמת לנצחיות....
ולא רק ליסוע להתפלל על הצרכים שלנו, אלא על צרכי השכינה הקדושה,
להתפלל על כבוד ריבונו של עולם, על האמת האחדות ועל התשובה.

ובזכות הרשב"י שנזכה בהתגלות מלכותו יתברך במהרה.

add new comment
replay this comment
 
8
בקשה תורידו הפרסומת והדיווחים , זה הורס הצפיה. תודה 
 8:38 PM 5/25/2016
 
9
איכות מאד גבואה .כל הכבוד!!! 
כל הכבוד 8:52 PM 5/25/2016

איכות מאד גבואה

add new comment
replay this comment
 
10
חבל שהאתר מתעדכן כל כמה דקות 
 9:01 PM 5/25/2016

זה מפריע לצפייה הרציפה

add new comment
replay this comment
 
11
תותחים אתם 
לא חשוב 9:14 PM 5/25/2016

איכות מטורפתתת...

add new comment
replay this comment
 
12
לילה קדוש מאד.לימדו תורה בשמחה ובזוהר הקדוש והתניא. בעזרת השם שנגכה בקרוב מאד לגאולה השלימה ברחמים רבים! 
 9:21 PM 5/25/2016
 
13
שמחת מרון. 
אהבת ישראל  10:31 PM 5/25/2016

נם אם נם לא מבינים - בכל שנה ביום ההילולא של הרשב"י מתחולל הנס שרבבות יהודים מרגישים לכל הפחות באותו שעה אהבת ישראל וכולם מתאחדים בתפילה בשירה מתוך שמחה וריקודים.
מייתן והיה לבבם זה כל הימים.

add new comment
replay this comment
 
14
מרגש מרומם ומדהים לראות כ"כ הרבה יהודים מכל הסוגים רוקדים ושרים בכזאת התלהבות אש של מצווה... יישר כח גדול על השידור!!! שימחתם אותי!!! 
סיגל אריאל 10:35 PM 5/25/2016

מרגש מרומם ומדהים לראות כ"כ הרבה יהודים מכל הסוגים רוקדים ושרים בכזאת התלהבות אש של מצווה... יישר כח גדול על השידור!!! שימחתם אותי!!! עם ישראל עם קדוש!!! יהי רצון מלפני בורא עולם בזכותו של רבי שמעון בר יוחאי ובזכות קידוש ה' הענק הזה נזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו בחסד וברחמים!!!

add new comment
replay this comment
 
15
הפרסומת מעצצצצצצצצצצבנת!!!!!!!!!! 
מירון 10:41 PM 5/25/2016
 
16
עמנו מאוחד - אף אחד לא יכול עלינו 
שרון 10:46 PM 5/25/2016
 
17
תודה רבה מעומק הלב מי׳הודי באוסטרלי׳ה! 
דני 10:55 PM 5/25/2016

וואי וואי! איזה מרגש! איךשהוא קמתי (אצלינו שלש וחצי בבוקר) וכמו שאמר הבעש״ט הקדוש זי״ע ״במקום שמחשבתו של אדם שם הוא נמצא״! רקדתי ובכיתי והתפללתי ושמחתי עם המעל חצי מיליון הי׳הודים שי׳ בלי עין הרע שבמירון! כל הכבוד לבחדרי חרדים וכל הכבוד לכ״ק האדמו״ר מבאיאן שליט״א!
ויה״ר שבקרוב ממש נזכה לגאולה האמיתית והשלימה בקרוב ממש ומלכינו בראשינו! נאו! אמן!

add new comment
replay this comment
 
18
ההדלקה במירון 
עראמי אליהו 12:12 AM 5/26/2016

עם ישראל חי אשרי עם ישראל יחד שבטי יה

add new comment
replay this comment
 
19
כל דור שאינו נבנה בית המקדש בימיו מעלין עליו (מאשימים את הדור) כאילו החריבו. 
עת בירור 1:50 AM 5/26/2016

רבי שמעון בר יוחאי לא ביקש שיעלו אליו לציון במירון בל"ג בעומר כדי לזכות בברכות אישיות לישועה מהצרות!
רבי שמעון בר יוחאי כן הזהיר: "כל אותן אלפים שנפלו במלחמה בימי דוד, לא נפלו אלא על שלא תבעו בנין בית המקדש"!... (מדרש תהילים מזמור יז').
* רבי שמעון בר יוחאי לא רוצה לראות כל שנה פסטיבלים של המוני עם ישראל שמגיעים לציון שלו במירון לעשות "תיקונים" מתוך תקווה לזכות בישועה פרטית!

רבי שמעון בר יוחאי רוצה שהבאים אליו יבקשו ישועה וגאולה לעם ישראל: משיח!
http://v871.com/news-FF574.php

add new comment
replay this comment
 
מההההההה      
שמעון 4:36 PM 5/26/2016

מה הסיפור שלך? כולם מבקשים על המשיח.......

add new comment
replay this comment
 
20
בבקשה תביאו עכשיו שידור חי של ברסלב ברחבת תולדות אהרון 
 2:09 PM 5/26/2016

בבקשה תביאו עכשיו שידור חי של ברסלב ברחבת תולדות אהרון
תודה

add new comment
replay this comment
 
21
לא רואים כלום בגלל הפרסומת 
חני 2:32 PM 5/26/2016
 
22
לא עובד השידור כבר חצי שעה לפחות 
שמעון 4:45 PM 5/26/2016
 
23
השידור לא עובד, תראו בבקשה את ההדלקה של תולדות אהרון, לא התאפשר לי השנה לבוא ואני כ"כ מחכה לזה 
תודה רבה 6:46 PM 5/26/2016